Imprezy firmowe

Uzdrowienie atmosfery w firmie

Uroczystości firmowe często zbiegają się z jubileuszem firmy. To z powodu jakiegoś święta w firmie organizowane są specjalne zjazdy, imprezy, spotkani, uroczyste kolacje. Pracownicy i pracodawca integrują się, rozmawiają o sprawach innych niezawodowe, poznają się, po prostu zwyczajnie fraternizują.
Dzięki temu polepszają się kontakty zawodowe pracowników. Są oni nastawieni do siebie bardziej pozytywnie i bardziej emocjonalnie. Poza tym takie wspólne spotkania dają powód do tego, by o nim długo jeszcze plotkować i długo go wspominać. Wspólne wspomnienia łączą ludzi, coś, co się robiło wspólnie i była ku temu dobra atmosfera i klimat, jest potem spoiwem łączącym pracowników. Takie imprezy integracyjne są coraz częściej organizowane w firmach, korporacjach. Mimo że nie kosztują mało, to i tak opłaca się to pracodawcom. Pracownicy skonfliktowani ze sobą pracują marnie ? zarówno na własnym polu, jak i na obszarze pracy wspólnej. Kiedy imprezy firmowe są organizowane, to pracownikom wydaje się, poznają się lepiej. Zazwyczaj na takie spotkania nie przychodzi się z rodziną, ponieważ pracownicy jadąc na taką imprezę, mają zająć się współpracownikami, a nie włóczyć się wszędzie ze swoją rodziną. Przecież wiadomo, że takie imprezy maja na celu osiągnięcie typowo zawodowych korzyści. Pracownicy nieskłóceni ze sobą, pracujący razem i razem się dogadujący to bardzo ważne, dlatego organizacja imprez firmowych mimo sporych kosztów finansowych, bardzo się pracodawcom opłaci. Moda na takie wyjazdy wzięła się z Zachodu, gdzie już dawno zrozumiano, że takie nieformalne spotkania dają dużo dobrego pracownikom, nie są oni jak kiedyś ? samotni, oddaleni, czasem nawet lekceważeni przez pozostałych. Warto to zmienić, a dokona się to za pośrednictwem imprez i spotkań integracyjnym.